Bul­le­rii­nan uuni­tuo­reet lei­von­nai­set ja suo­lai­set palat sekä muut her­kul­li­set lei­po­mo­tuot­teet

myös mukaan vie­tä­väk­si.

Juh­la­het­kiin

Loih­dim­me täy­te­ka­kut, voi­lei­pä­ka­kut ja kaik­ki her­kul­li­set tar­jot­ta­vat.

Lei­po­mo­kah­vi­la Rus­kol­la Turun lähei­syy­des­sä, Lie­don lou­nas­kah­vi­la ja Kaa­ri­nan kes­kus­tas­sa lou­nas­kah­vi­la, kon­di­to­ria ja àla car­te.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kah­vil­le tai nou­da mukaan!

Lei­po­mom­me tuot­teet ovat lähes 100% itse­val­mis­tet­tua käsi­työ­tä omas­ta keit­tiös­tä, asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le kaik­kein tär­kein­tä. Vali­koi­miim­me kuu­lu­vat pul­lat, mun­kit, täy­te­tyt sämpylät,omat pani­nit, lei­vok­set, pit­kot, täy­te­ka­kut, suo­lai­set, voi­lei­pä­ka­kut ym. Poik­kea Bul­le­rii­naan myös eri­kois­kah­vil­le.

Hil­lo­pal­lot, rei­kä­mun­kit, mus­tik­ka­tas­sut sekä ber­lii­nin­munk­kim­me ovat mai­dot­to­mia sekä munat­to­mia!

Voit naut­tia pai­kan pääl­lä, ottaa mukaan tai tila­ta etu­kä­teen. Hoi­dam­me myös yri­tyk­sil­le eri­lai­sia lou­nas- ja kah­vi­tar­joi­lu­ja. Meil­tä voit tila­ta juh­la- ja merk­ki­päi­vä­tar­joi­lut, oli­pa kysees­sä pie­net tai suu­ret juh­lat, meil­tä saat kai­ken toi­vei­de­si mukaan.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan kah­vi­la, lounas‑, lei­po­mo- ja lei­pä­myy­mä­lääm­me!

Olem­me avoin­na

RUSKOLLA

tois­tai­sek­si Rus­kon toi­mi­pis­te on auki  klo 13.00 asti

  MA-PE KLO 6.30–13.00

TERVETULOA!

LIEDOSSA

MA-PE KLO 8 — 16.00

KAARINASSA

MA-PE KLO 8.00–14.30

Turus­sa

MA-PE KLO 7.00–14.30

Kah­vi­lan vuo­kraus arki­sin Ma-pe kak­si ensim­mäis­tä tun­tia 130€ (sis. alv.) jokai­nen alka­va tun­ti tämän jäl­keen 60€ / h ( sis. alv.) Vuo­kraan kuu­luu yksi kah­vi­lan työn­te­ki­jä.

Esi­merk­ki­hin­to­ja tar­jot­ta­vis­sa

Kah­vi , tee + juus­to­kak­ku pala 5,50€ / hlö (sis. alv)

Kah­vi , tee + suol.piirakkapalan 6,00€ (sis. alv)

Kah­vi , tee + täy­tet­ty lei­pä 5,50€ (sis. alv)

Kah­vi , tee + pul­la 3,50€ ( sis. alv)

 

 

 

 

 

TERVETULOA!

KAARINASSA

MA-PE KLO 7:00 — 17.00

TERVETULOA!