Bul­le­rii­nan uuni­tuo­reet lei­von­nai­set ja suolaiset 

palat, sekä muut her­kul­li­set lei­po­mo­tuot­teet­myös mukaan vietäväksi.

Juhlahetkiin

 

Loih­dim­me täy­te­ka­kut, voi­lei­pä­ka­kut ja kaik­ki her­kul­li­set tarjottavat.

Lei­po­mo­kah­vi­la Rus­kol­la, Lie­don lou­nas­kah­vi­la,  Turus­sa lou­nas­kah­vi­la ja kon­di­to­ria ja Naan­ta­lis­sa henkilöstöravintola.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kah­vil­le tai nou­da mukaan!

Lei­po­mom­me tuot­teet ovat lähes 100% itse­val­mis­tet­tua käsi­työ­tä omas­ta keit­tiös­tä, asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le kaik­kein tär­kein­tä. Vali­koi­miim­me kuu­lu­vat pul­lat, mun­kit, täy­te­tyt sämpylät,omat pani­nit, lei­vok­set, pit­kot, täy­te­ka­kut, suo­lai­set, voi­lei­pä­ka­kut ym. Poik­kea Bul­le­rii­naan myös erikoiskahville.

Hil­lo­pal­lot, rei­kä­mun­kit, mus­tik­ka­tas­sut sekä ber­lii­nin­munk­kim­me ovat mai­dot­to­mia sekä munattomia!

Voit naut­tia pai­kan pääl­lä, ottaa mukaan tai tila­ta etu­kä­teen. Hoi­dam­me myös yri­tyk­sil­le eri­lai­sia lou­nas- ja kah­vi­tar­joi­lu­ja. Meil­tä voit tila­ta juh­la- ja merk­ki­päi­vä­tar­joi­lut, oli­pa kysees­sä pie­net tai suu­ret juh­lat, meil­tä saat kai­ken toi­vei­de­si mukaan.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan kah­vi­la, lounas‑, lei­po­mo- ja leipämyymäläämme!

Olem­me avoinna

RUSKOLLA

MA 6.00 — 14.00, TI-PE KLO 6.00 — 16.00 ja LA 10.00 — 14.00

LIEDOSSA

MA-PE KLO 8.00 — 14.00

TURUSSA

MA-PE KLO 7.00 — 14.30

 

TERVETULOA!

 

Säh­kö­pos­ti kaik­kiin toi­mi­pis­tei­siin bulleriina05@gmail.com