Lei­von­nai­set ja leivät

Bul­le­rii­nan uuni­tuo­reet lei­vät, pul­lat, wie­ne­rit, pii­ra­kat, bul­len lihis, pas­tei­jat, pik­ku­pizzat sekä muut her­kul­li­set lei­po­mo­tuot­teet, myös mukaan vietäväksi.

Käy­täm­me kai­kis­sa tuot­teis­sam­me ensi­luok­kai­sia raa­ka-ainei­ta ja lei­von­nai­set teem­me itse omas­sa keit­tiös­säm­me. Lei­po­mo­tuot­teis­tam­me löy­dät tuot­teet jokai­seen makuun.