Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30

 

 

Vko 33 (10.8.–14.8.2020)

Rus­ko

Maa­nan­taiCar­bo­na­ra (L)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Tiis­taiBroi­le­ria cur­ry­kas­tik­kees­sa ja rii­si (L,G)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Kes­ki­viik­koPan­nu­pih­vi, sinap­pi­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Tors­taiMak­ka­roi­ta tomaat­ti­kas­tik­kees­sa ja peru­na (L)
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Per­jan­taiBur­gun­din­pa­ta ja rii­si (M,G)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Lie­to

Kreik­ka­lai­nen salaat­ti Car­bo­na­ra (L)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Tiis­taiBroi­le­ria cur­ry­kas­tik­kees­sa ja rii­si (L,G)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Kes­ki­viik­koPan­nu­pih­vi, sinap­pi­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Tors­taiMak­ka­roi­ta tomaat­ti­kas­tik­kees­sa ja peru­na (L)
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)
Per­jan­taiBur­gun­din­pa­ta ja rii­si (M,G)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G)

Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiCar­bo­na­ra (L) 9,50€
Savu­lo­hi­kiusaus (L,G) 9,50€
Tiis­taiBroi­le­ria cur­ry­kas­tik­kees­sa ja rii­si (L,G) 9,50€
Rata­to­uil­le (L,G) 9,50€
Ker­mai­nen lohi­keit­to (L,G) 8,50€
Kes­ki­viik­koPan­nu­pih­vi, sinap­pi­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 9,50€
Met­sä­sie­ni­ri­sot­to (L,G) 9,50€
Tors­taiMak­ka­raa tomaat­ti­kas­tik­kees­sa ja peru­na (L) 9,50€
Feta­juus­to­pas­ta (L) 9,50€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L) 7,50€
Per­jan­taiBur­gun­din­pa­ta ja rii­si (M,G) 9,50€
Kas­vis-nuu­de­liwok­ki (L) 9,50€
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30!

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiKebab­kas­ti­ke ja rii­si ( L, G ) 8,80€
Kana­keit­to ( L , G ) 6,80€
Tiis­taiPais­tet­tu­ja nak­ke­ja, kurk­ku­ma­jo­nee­si ja muusi ( L, G ) 8,80€
Tomaat­ti-mozza­rel­la­pais­tos ( L, G ) 8,80€
Mar­ja­rah­ka
Kes­ki­viik­koChi­li con car­ne ja pais­te­tut peru­nat ( L, G ) 8,80€
Uuni­pe­ru­na ja lohi­täy­te ( L, G) 8,80€
Pul­la
Tors­taiBroi­ler-koo­kos­kas­ti­ke ja pais­tet­tua nuu­de­lia ( L, G ) 8,80€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,80€
Pan­na­ri, mar­ja­hil­lo ja ker­ma­vaah­to
Per­jan­taiPor­saan­lei­ke, pip­pu­ri­kas­ti­ke ja ker­ma­pe­ru­nat ( L ) 8,80€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!