Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

 

Vko 51 (17.12.- 21.12.2018)

Rus­ko

Maa­nan­taiKer­mai­nen kah­den­ka­lan­kiusaus ( L,G ) 7,00€

Tiis­taiSis­kon­mak­ka­ra­keit­to ( L,G ) 6,50€
Kes­ki­viik­koKar­ja­lan­pais­ti ja muusi ( L,G ) 7,00 €
Tors­taiHer­ne­keit­to ja pan­na­ri (L) 6,50€
Kebabwok­ki (L) 7,00€
Per­jan­taiPul­led Pork- tor­til­lat, coles­law ja rans­ka­lai­set (L) 7,80€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

Lie­to

Maa­nan­taiLäm­min­sa­vu­lo­hi­kiusaus (L,G) 8,00 €
Sis­kon­mak­ka­ra­keit­to (L,G)
7.00 €
Tiis­tai
Man­te­li­ka­la ja ker­ma­pe­ru­nat (L) 8,00 €
Jau­he­li­ha­borch­keit­to ja sme­ta­na (L,G) 7,00 €
Kes­ki­viik­ko
Liha­pul­lat ja muusi (L,G) 8,00 €
Kana­keit­to (L,G) 7,00 €
Tors­taiHer­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L) 7,00€
Broi­ler Gor­don bleu, man­go­ra­ja­dip­pi ja rii­si (L) 8,00€
Per­jan­taiUuni­pe­ru­na kink­ku­täyt­teel­lä (L,G) 8,00€
Pinaat­ti­keit­to (L,G) 7,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

Kaa­ri­na

Maa­nan­taiKana­tuo­re­juus­to­keit­to (L,G) 7.00 €
Uuni­pe­ru­na savu­po­ro­täyt­teel­lä (L,G) 8,50 €
Tiis­tai
Pinaat­ti­keit­to ja kei­tet­ty kanan­mu­na (L,G) 7,00 €
Pas­ta Car­bo­na­ra (L) 8,50 €
Kes­ki­viik­ko
Puna­juu­ri-Sme­ta­na­keit­to (L,G) 7,00 €
Jau­he­li­ha­mu­re­ke, ker­ma­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8,50 €
Tors­taiHer­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (VL) 7,00€
Kebab­kiusaus (L,G) 8,50€
Per­jan­taiBataat­ti­keit­to (L,G) 7,00€
Tem­pu­ra­lei­vi­tet­ty turs­ka­fi­lee, tar­tar­kas­ti­ke ja pinaat­ti-peru­na­muusi (L,G) 8,50€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas ja A‘la car­te klo 11.00–14.00. Ham­pu­ri­lai­set klo 16.00 asti

For­tum / TSE

Maa­nan­taiPas­ta Car­bo­na­ra (L) 8,60€
Kala­keit­to ( L,G ) 6,50€
Tiis­tai
Koo­kos-Kana­kas­ti­ke ja rii­si ( L,G ) 8,60€
Pyt­ti­pan­nu ( L,G ) 8,60€
Mar­ja­kiis­se­li ja ker­ma­vaah­to
Kes­ki­viik­ko
Kar­ja­lan­pais­ti ja muusi ( L,G ) 8,60€
Juu­res­pih­vit ja ker­ma­vii­li­kas­ti­ke (L) 8,60€
Pul­la
Tors­taiJou­lu­pöy­tä 10,00€
Per­jan­taiRii­si­puu­ro ja hedel­mä­kiis­se­li (L) 5,00€
Jou­lu­tort­tu (L)

HYVÄÄ RUOKAHALUA!