Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.00

 

 

Vko 23 (1.6–5.6.2020)

Rus­ko

Maa­nan­taiOlem­me sul­jet­tu!
Tiis­taiBroi­le­ria ja vuo­hen­juus­toa, rii­si (G)
Feta-pinaat­ti­pas­ta (L)
Kes­ki­viik­koSipu­li­pih­vi jau­he­li­has­ta, rus­kea­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Kas­vis-nuu­de­liwok­ki (L)
Tors­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li-ker­ma­vii­li­kas­ti­ke ja kei­tet­ty peru­na (L,G)
Uuni­pe­ru­na kink­ku­täyt­teel­lä (L,G) 8€/10€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L)
Per­jan­taiYli­kyp­sä ent­reco­te, puna­vii­ni­kas­ti­ke ja val­ko­si­pu­li­ker­ma­pe­ru­nat (L,G)
Mozza­rel­la kesä­kur­pit­sat, sal­sa (L,G)
Take away ‑lou­nas!

 

Lie­to

Maa­nan­taiOlem­me sul­jet­tu!
Tiis­taiBroi­le­ria ja vuo­hen­juus­toa, rii­si (G) 10€
Feta-pinaat­ti­pas­ta (L) 10€
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G) 10€
Kes­ki­viik­koSipu­li­pih­vi jau­he­li­has­ta, rus­kea­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 10€
Kas­vis-nuu­de­liwok­ki (L) 10€
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G) 10€
Tors­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li-ker­ma­vii­li­kas­ti­ke ja kei­tet­ty peru­na (L,G) 10€
Uuni­pe­ru­na kink­ku­täyt­teel­lä (L,G) 10€
Her­ne­keit­to (M,G) 8€
Per­jan­taiYli­kyp­sä ent­reco­te, puna­vii­ni­kas­ti­ke ja val­ko­si­pu­li­ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 10€
Mozza­rel­la kesä­kur­pit­sat, sal­sa (L,G) 10€
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G) 10€

HUOM! Lou­nas vain kotiin­ti­lauk­se­na edel­li­se­nä päi­vä­nä klo 19 men­nes­sä tilat­tu­na.

 

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiMak­ka­ra­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 9,50€
Savu­lo­hi­ri­sot­to (L,G) 9,50€
Vii­kon salaat­ti: Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G) 8,50€
Tiis­taiBroi­le­ria ja vuo­hen­juus­toa, rii­si (G) 9,50€
Feta-pinaat­ti­pas­ta (L) 9,50€
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G) 8,50€
Kes­ki­viik­koSipu­li­pih­vi jau­he­li­has­ta, rus­kea­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 9,50€
Kas­vis-nuu­de­liwok­ki (L) 9,50€
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G) 8,50€
Tors­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li-ker­ma­vii­li­kas­ti­ke ja kei­tet­ty peru­na (L,G) 9,50€
Uuni­pe­ru­na kink­ku­täyt­teel­lä (L,G) 9,50€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L) 7,50€
Per­jan­taiYli­kyp­sä ent­reco­te, puna­vii­ni­kas­ti­ke ja val­ko­si­pu­li­ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 9,50€
Mozza­rel­la kesä­kur­pit­sat ja sal­sa (L,G) 9,50€
Ton­ni­ka­la­sa­laat­ti (L,G) 8,50€
Take away- lou­nas klo 10.30–13.00

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiUuni­mak­ka­ra, rus­kea kas­ti­ke ja kei­te­tyt peru­nat ( L, G ) 8,80€
Tiis­taiBroi­ler-kos­ken­las­ki­ja­pas­ta ( L ) 8,80€
Pul­la
Kes­ki­viik­koJau­he­li­ha­mu­re­ke, herk­kusie­ni­kas­ti­ke ja muusi ( L ) 8,80€
Suklaa­va­nu­kas
Tors­taiMek­si­ko­lai­nen pyt­ti­pan­nu ( L ) 8,80€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,80€
Pan­na­ri, mar­ja­hil­lo ja ker­ma­vaah­to
Per­jan­taiNau­dan­li­ha­ke­bab, tzatzi­ki ja rii­si ( L, G ) 8,80€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!