Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me kotiruokaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30

 

 

Vko 39  (27.9.–1.10.2021)

Rus­ko

Maa­nan­taiKaa­li­pa­ta ja peru­na (M,G) 8,00€
Vii­kon salaatti: 
Maa­lais­sa­laat­ti (L) 8,00€
Tiis­taiBroi­le­ria cur­ry-ker­ma­kas­tik­kees­sa ja rii­si (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti: 
Maa­lais­sa­laat­ti (L) 8,00€
Kes­ki­viik­koVäli­me­rel­li­nen mure­ke, yrt­ti­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti: 
Maa­lais­sa­laat­ti (L) 8,00€
Tors­taiBur­gun­din­pa­ta ja peru­na tai rii­si (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Savu­kalk­ku­na­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Per­jan­taiBBQ-pos­su ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Savu­kalk­ku­na­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Lie­to

Maa­nan­tai Kaa­li­pa­ta ja peru­na (M,G) 8,00€
Tomaat­ti-lins­si­keit­to (L,G) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Maa­lais­sa­laat­ti (L) 8,00€
Tiis­taiBroi­le­ria cur­ry-ker­ma­kas­tik­kees­sa ja rii­si (L,G) 8,00 €
Nak­ki­keit­to (L,G) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Maa­lais­sa­laat­ti (L) 8,00€
Kes­ki­viik­koVäli­me­rel­li­nen mure­ke, yrt­ti­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8,00 €
Bataat­ti-chi­li­keit­to (L,G) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Maa­lais­sa­laat­ti (L) 8,00€
Tors­taiBur­gun­din­pa­ta ja peru­na tai rii­si (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Savu­kalk­ku­na­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Per­jan­taiBBQ-pos­su ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 8,00€
Kat­ka­ra­pu­keit­to (L,G) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Savu­kalk­ku­na­sa­laat­ti (L,G) 8,00€

Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiKaa­li­pa­ta ja peru­na (M,G) 9,50€
Kat­ka­ra­pu­pas­taa (L) 9,50 €
Tomaat­ti-lins­si­keit­to (L,G) 7,50€
Tiis­taiBroi­le­ria cur­ry-ker­ma­kas­tik­kees­sa ja rii­si (L,G) 9,50€
Kebab­kiusaus (L,G) 9,50€
Nak­ki­keit­to (L,G) 7,50€

Kes­ki­viik­koVäli­me­rel­li­nen mure­ke, yrt­ti­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 9,50€
Tomaat­ti-mozza­rel­la­pas­ta (L) 9,50€
Bataat­ti-chi­li­keit­to (L,G) 7,50 €
Tors­taiBur­gun­din­pa­ta ja peru­na tai rii­si (L,G) 9,50€
Kas­viswok­ki (L) 9,50 €
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L) 7,50€
Per­jan­taiBBQ-pos­su ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 9,50€
Pork­ka­na­pih­vit, per­sil­ja-ker­ma­vii­li­kas­ti­ke (L,G) 9,50€
Kat­ka­ra­pu­keit­to (L,G) 7,50 €
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30!

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiJau­he­li­ha­kas­ti­ke ja pas­ta (L)8,80€
Tiis­taiBroi­ler­lei­ke, cur­ry­kas­ti­ke ja rii­si (L) 8,80€
Ome­na-kau­ra­pais­tos ja vanilijakastike
Kes­ki­viik­koKebab­kiusaus (L,G)8,80€
Pulla
Tors­taiMek­si­ko­lai­nen pyt­ti­pan­nu (L)8,80€
Her­ne­keit­to ja pan­na­ri ( L ) 7,00€
Per­jan­taiTor­til­la­buf­fet (L) 8,80€
Pulla

HYVÄÄ RUOKAHALUA!