Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.00

 

 

Vko 28 (6.7.–10.7.2020)

Rus­ko

Maa­nan­taiBroi­le­ria, tim­ja­mi­kas­ti­ke ja vihan­nes­rii­siä (L,G)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Mozza­rel­la­sa­laat­ti (L,G)
Tiis­taiSak­san­hir­ven­kä­ris­tys ja peru­na­muusia (L,G)
Mozza­rel­la­sa­laat­ti (L,G)
Kes­ki­viik­koMum­mon kot­let­ti ja sinappi-kermakastike(L,G)
Mozza­rel­la­sa­laat­ti (L,G)
Tors­taiPane­roi­tua kam­pe­laa ja tar­tar­kas­ti­ke (L,G)
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L)
Per­jan­taiMak­ka­ra­la­ji­tel­ma ja läm­min perunasalaattia(L)
Mozza­rel­la­sa­laat­ti (L,G)
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Lie­to

Maa­nan­taiBroi­le­ria, timjamikastike,vihannesriisiä (L,G)
Vii­kon­sa­laat­ti:
Mozza­rel­la­sa­laat­ti (L,G)
Tiis­taiSak­san­hir­ven­kä­ris­tys ja peru­na­muusia (L,G)
Mozza­rel­la­sa­laat­ti (L,G)
Kes­ki­viik­koMum­mon kot­let­ti ja sinap­pi-ker­ma­kas­ti­ke (L,G)
Mozza­rel­la­sa­laat­ti (L,G)
Tors­taiPane­roi­tua kam­pe­laa ja tar­tar­kas­ti­ke (L)
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L)
Per­jan­taiMak­ka­ra­la­ji­tel­ma ja läm­min var­hais­pe­ru­na­sa­laat­tia (L)
Mozza­rel­la­sa­laat­ti (L,G)

Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiBroi­le­ria, tim­ja­mi­kas­ti­ke ja vihan­nes­rii­siä (L,G) 9,50€
Kuk­ka­kaa­li-koo­koscur­ry­kas­tik­kes­sa (L,G) 9,50€
Tiis­taiSak­san­hir­ven­kä­ris­tys ja muusia (L,G) 9,50€
Kyl­mä­sa­vu­lo­hi­pas­taa (L) 9,50€
Kes­ki­viik­koMum­mon kot­let­ti ja sinap­pi­ker­ma­kas­ti­ke (L,G) 9,50€
Hal­lou­mi-kesä­kur­pit­sat ja salsa(L,G) 9,50€
Tors­taiPais­tet­tua kam­pe­laa ja tar­tar­kas­ti­ke (L) 9,50€
Sweet-chi­li-broi­le­ri­nui­jat (M,G) 9,50€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L) 7,50€
Per­jan­taiMak­ka­ra­la­ji­tel­maa ja läm­min varhaisperunasalaattia(L) 9,50€
Tofu-nuu­de­li­pais­tos (M,G) 9,50€
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.00!

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiBroi­ler-peko­ni­kas­ti­ke ja rii­si ( L, G ) 8,80€
Tiis­taiUuni­mak­ka­ra, rus­kea kas­ti­ke ja muusi ( L ) 8,80€
Kala­keit­to ( L, G ) 6,80€
Suklaa­mous­se
Kes­ki­viik­koIta­lian­pa­ta ( L ) 8,80€
Uuni­pe­ru­na ja ton­ni­ka­la­täy­te ( L, G) 8,80€
Pul­la
Tors­taiJau­he­li­ha­pih­vit, peko­ni-pip­pu­ri­kas­ti­ke ja pais­te­tut peru­nat ( L ) 8,80€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,80€
Pan­na­ri, mar­ja­hil­lo ja ker­ma­vaah­to
Per­jan­taiPor­saan­lei­ke, peko­ni-pip­pu­ri­kas­ti­ke ja ker­ma­pe­ru­nat ( L ) 8,80€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!