• Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

 

Vko 30 (23.7.- 27.7.2018)

Rus­ko

Maa­nan­taiJau­he­li­ha­kas­ti­ke ja spa­get­ti( L ) 7,00€
Tiis­taiBroi­ler­kiusaus ( L, G ) 7,00€
Kes­ki­viik­koUuni­pe­ru­na ja kink­ku­täy­te ( L ) 7,00 €

Tors­taiTon­ni­ka­la­pas­ta ( L ) 7,00€
Her­ne­keit­to ja Pan­na­ri ( L ) 6,50€
Per­jan­taiPoron­kä­ris­tys, muusi ja uuni­juu­rek­set ( L ) 7,80€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

Lie­to

Maa­nan­taiPork­ka­na-vuo­hen­juus­to­keit­to (L,G)
7.00€
Tiis­tai
Pekoni-aurajuustokeitto(L,G) 7,00€
Kes­ki­viik­ko
Tomaat­ti­nen nak­ki­keit­to (L,G) 7.00€
Tors­taiHer­ne­keit­to (M,G) ja pan­nu­kak­ku (L) 6,00€
Per­jan­taiVenä­läi­nen seikeitto(L,G) 7.00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

Kaa­ri­na

Maa­nan­taiSavu­po­ro­keit­to (L,G) 7.00€
Tiis­tai
Siskonmakkarakeitto(L,G) 7,00€
Kes­ki­viik­ko
Ker­mai­nen lohi­keit­to (L,G) 7,50€
Tors­taiHer­ne­keit­to (M,G) ja pannari(L) 6,00€
Per­jan­taiKana-kookoskeitto(L,G) 7,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas ja A‘la car­te klo 11.00–14.00. Ham­pu­ri­lai­set klo 16.00 asti

For­tum / TSE

Maa­nan­taiNak­ki­kas­ti­ke ja muusi ( L ) 8,60€
Liha­keit­to ( L, G ) 6,50€
Tiis­tai
Liha­pul­lat, rus­kea kas­ti­ke ja uudet peru­nat ( L ) 8,60€
Unka­ri­lais­ta kanaa ( L, G ) 8,60€
Man­go-appel­sii­ni­mous­se
Kes­ki­viik­ko
Kaa­li­laa­tik­ko ja puo­luk­ka­hil­lo ( L, G ) 8,60€
Savu­lo­hi-kanan­mu­na­kas­ti­ke ja kei­te­tyt peru­nat ( L ) 8,60€
Pul­la
Tors­taiPyt­ti­pan­nu ( L, G ) 8,60€
Ton­ni­ka­la-kos­ken­las­ki­ja­pas­ta ( L ) 8,60€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,50€
Pan­nu­kak­ku, hil­lo ja ker­ma­vaah­to
Per­jan­taiPos­sun gril­li­pih­vi, maus­te­voi ja muusi ( L, G ) 8,60€
Feta-kas­vis­kiusaus ( L, G ) 8,60€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!