Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me kotiruokaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30

 

 

Vko 10  (8.3–12.3.2021)

Rus­ko

Maa­nan­taiHir­vi­pa­ta ja muusi (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Lei­pä­juus­to­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Tiis­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li­kas­ti­ke ja kei­tet­ty peru­na (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Lei­pä­juus­to­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Kes­ki­viik­koLiha­pul­lat, ker­ma­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Lei­pä­juus­to­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Tors­taiAppel­sii­ni­broi­le­ri ja rii­si (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Per­jan­taiYli­kyp­sä BBQ-pos­su ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Lie­to

Maa­nan­tai Hir­vi­pa­ta ja muusi (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Lei­pä­juus­to­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Tiis­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li­kas­ti­ke ja kei­tet­ty peru­na (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Lei­pä­juus­to­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Kes­ki­viik­koLiha­pul­lat, ker­ma­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Lei­pä­juus­to­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Tors­taiAppel­sii­ni­broi­le­ri ja rii­si (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,00€
Per­jan­taiYli­kyp­sä BBQ-pos­su ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,00€

Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiHir­vi­pa­ta ja muusi (L,G)
Jans­so­nin­kiusaus (L,G)
Tiis­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li­kas­ti­ke ja kei­tet­ty peru­na (L,G) 9,50€
Savu­po­ro­pas­ta (L)
Kes­ki­viik­koLiha­pul­lat, ker­ma­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Pork­ka­na-kesä­kur­pit­sa­pih­vit, ker­ma­vii­li­kas­ti­ke (L,G)
Tors­taiAppel­sii­ni­broi­le­ri ja rii­si (L,G)
Kebab­höys­tö (L,G)
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L)
Per­jan­taiYli­kyp­sä BBQ-pos­su ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G)
Par­sa­ri­sot­to (L,G)
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30!

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiPas­ta bolog­ne­se ( L ) 8,80€
Tiis­taiMak­ka­ra­pih­ve­jä, kurk­ku­ma­jo­nee­si ja muusi ( L, G ) 8,80€
Kes­ki­viik­koKana-peko­ni­kas­ti­ke ja rii­si ( L, G ) 8,80€
Pulla
Tors­taiJau­he­li­ha­pih­vit, tomaat­ti­kas­ti­ke ja loh­ko­pe­ru­nat ( L ) 8,80€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 7,00€
Pan­nu­kak­ku, hil­lo ja kermavaahto
Per­jan­taiPor­saan­fi­let­tä, val­ko­si­pu­li-bear­nai­se­kas­ti­ke ja peru­na-pals­ter­nak­ka­muusi ( L, G ) 8,80€
Pulla

HYVÄÄ RUOKAHALUA!