Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

Vko 25 (17.6.–21.6.2019)

Rus­ko

Maa­nan­taiJau­he­li­ha­kiusaus ( L, G )7,00€
Tiis­taiBroi­ler­kas­ti­ke ja rii­si ( L, G ) 7,00€
Kes­ki­viik­koTon­ni­ka­la­la­sag­ne ( L ) 7,00€
Tors­taiHam­pu­ri­lai­nen jau­he­li­ha­pih­vil­lä, ana­nas­ren­gas, kurk­ku­ma­jo­nee­si ja loh­ko­pe­ru­nat ( L ) 7,80€

Per­jan­taiJuhan­nus

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Lie­to

Maa­nan­taiJau­he­li­ha­tor­til­lat (L) 8,00€
Pinaat­ti­keit­to (L,G) 7,00€
Tiis­taiUuni­mak­ka­ra ja muhen­nos (L,G) 8,00€
Kala­keit­to (L,G) 7,00€
Kes­ki­viik­koSweet chi­li liha­pul­lat ja kei­te­tyt perunat(L,G) 8,00€
Broi­ler­keit­to (L) 7,00€
Tors­taiRapea kala­lei­ke, til­li­ker­ma­vii­li­kas­ti­ke ja muhen­nos (L,G) 8, 00€’
Her­ne­keit­to (M,G) ja pan­na­ri (L) 7,00€
Per­jan­taiJUHANNUSAATTO
KIINNI!

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Kaa­ri­na

Maa­nan­taiPer­sikk­kai­nen kana­pa­ta ja rii­si (L,G) 8,50€
Puna­juu­ri-aura­juus­to­keit­to (L,G) 7,00€
Tiis­taiJau­he­li­ha­täyt­tei­set kesä­kur­pit­sat ja ker­ma­vii­li­kas­ti­ke (L,G) 8,50€
Kana­keit­to (L,G) 7,00€
Kes­ki­viik­koJuus­toi­nen mure­ke, sie­ni­ker­ma­kas­ti­ke ja loh­ko­pe­ru­nat (L,G) 8,50€
Sipu­li­keit­to (L,G) 7,00€
Tors­taiKala­lau­ta­nen ja uudet­pe­ru­nat (L,G) 8,50€
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L)7,00€

Per­jan­taiJuhan­nusaat­to
KIINNI!
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas ja A‘la car­te klo 11.00–14.00. Ham­pu­ri­lai­set klo 15.00 asti

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiUuni­mak­ka­ra, Sipu­li­kas­ti­ke ja kei­te­tyt peru­nat ( L ) 8,60€
Kala­keit­to ( L. G ) 6,60€
Tiis­taiStro­ga­noff ja muusi ( L ) 8,60€
Feta-kas­vis­ra­ta­to­uil­le ( L, G ) 8,60€
Suklaa­mous­se
Kes­ki­viik­koAasia­lais­ta broi­le­ria ja rii­si ( L, G ) 8,60€
Uuni­pe­ru­na ja ton­ni­ka­la­täy­te ( L, G ) 8,60€
Pul­la
Tors­taiJau­he­li­ha­pih­vit, peko­ni-pip­pu­ri­kas­ti­ke ja pais­te­tut peru­nat ( L ) 8,60€
Sie­ni­pas­ta ( L ) 8,60€
Her­ne­keit­to ( L, G ) 6,60€
Pan­nu­kak­ku, hil­lo ja ker­ma­vaah­to
Per­jan­taiJuhan­nus

HYVÄÄ RUOKAHALUA!