Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me kotiruokaa.

 

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30

 

Vko 5 (31.1–4.2.2022)

Rus­ko

Maa­nan­taiKer­mai­nen broi­ler­kas­ti­ke ja rii­si (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Kreik­ka­lai­nen salaat­ti (L,G) 8,00€
Tiis­taiLiha­pul­lat, tomaat­ti­kas­ti­ke ja pas­ta (L) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Kreik­ka­lai­nen salaat­ti (L,G) 8,00€
Kes­ki­viik­koUuni­mak­ka­ra ja muusi (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Kreik­ka­lai­nen salaat­ti (L,G) 8,00€
Tors­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li­nen jogurt­ti­kas­ti­ke ja peru­na (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Kat­ka­ra­pusa­laat­ti (L,G) 8,00€
Per­jan­taiPor­sas­ta rose­pip­pu­ri­kas­tik­kees­sa ja peru­na (L,G) 8,00€
Vii­kon salaatti:
Kat­ka­ra­pusa­laat­ti (L,G) 8,00€
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Lie­to

Maa­nan­tai Ker­mai­nen broi­ler­kas­ti­ke ja rii­si (L,G) 8,00€
Pork­ka­na­so­se­keit­to (L,G) 7,00€
Vii­kon salaatti: 
Kreik­ka­lai­nen salaat­ti (L,G) 8,00€
Tiis­taiLiha­pul­lat, tomaat­ti­kas­ti­ke ja pas­ta (L) 8,00€
Met­sä­sie­ni­keit­to (L,G) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Kreik­ka­lai­nen salaat­ti (L,G) 8,00€
Kes­ki­viik­koUuni­mak­ka­ra ja muusi (L,G) 8,00€
Borch­keit­to nau­dan­li­hal­la (L,G) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Kreik­ka­lai­nen salaat­ti (L,G) 8,00€
Tors­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li­nen jogurt­ti­kas­ti­ke ja peru­na (L,G) 8,00€
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L) 7,00€
Vii­kon salaatti: 
Kat­ka­ra­pusa­laat­ti (L,G) 8,00€
Per­jan­taiPor­sas­ta rose­pip­pu­ri­kas­tik­kees­sa ja peru­na (L,G) 8,00€
Paah­det­tu papri­ka-lins­si­keit­to (L,G) 7,00€
Vii­kon salaatti:
Kat­ka­ra­pusa­laat­ti (L,G) 8,00€

Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiKer­mai­nen broi­ler­kas­ti­ke ja rii­si (L,G) 9,50€
Kink­ku­mu­na­kas (L,G) 9,50€
Pork­ka­na­so­se­keit­to (L,G) 7,50€
Tiis­taiLiha­pul­lat, tomaat­ti­kas­ti­ke ja pas­ta (L) 9,50€
Kuk­ka­kaa­li-par­sa­kaa­li­gra­tii­ni (L,G) 9,50€
Met­sä­sie­ni­keit­to (L,G) 7,50€Kes­ki­viik­koUuni­mak­ka­ra ja muusi (L,G) 9,50€
Aurin­koi­nen kas­vis­la­sag­net­te (L) 9,50€
Borch­keit­to nau­dan­li­hal­la (M,G) 7,50€
Tors­taiLohi­mu­re­ke­pih­vit, til­li­nen jogurt­ti­kas­ti­ke ja peru­na (L,G) 9,50€
Täy­te­tyt kesä­kur­pit­sat (L,G) 9,50€
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L) 7,50€
Per­jan­taiPor­sas­ta rose­pip­pu­ri­kas­tik­kees­sa ja peru­na (L,G) 9,50€
Broi­ler-nuu­de­li­vuo­ka (L) 9,50€
Paah­det­tu papri­ka-lins­si­keit­to (L,G) 7,50€
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30!

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiNak­ki­stro­ga­noff ja muusi ( L, G )
8,80€
Tiis­taiSala­mi­pas­ta ( L )
Marjarahka
8,80€
Kes­ki­viik­koMak­ka­ra­la­ji­tel­ma, sinap­pi­kas­ti­ke ja pais­te­tut perunat
8,80€
Tors­taiKuk­koa vii­nis­sä ja rii­si ( L, G ) 8,80€
Her­ne­keit­to ja pan­na­ri 7,00€
Per­jan­taiHawai­jin­lei­ke, ker­ma­pe­ru­nat ( L ) 
8,80€

HYVÄÄ RUOKAHALUA!