Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me koti­ruo­kaa.

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30

Kaa­ri­nas­sa lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–14.00

 

Vko 4 (20.1–24.1.2020)

Rus­ko

Maa­nan­taiBroi­le­rin koi­pi­rei­si, rii­si ja cur­ry­kas­ti­ke ( L ) 7,50€
Tiis­taiLohi­keit­to ( L,G ) 7,50€
Kes­ki­viik­kouuni­mak­ka­ra, muusi ja rus­kea­kas­ti­ke ( L ) 7,50€
Tors­taiPeko­ni­pas­ta ( L ) 7,50€
Her­ne­keit­to ja pan­na­ri ( L ) 6,50€
Per­jan­taiPor­saan­lei­ke ham­pu­ri­lai­nen, rans­ka­lai­set, dip­pi ( L ) 8,00€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Lie­to

Maa­nan­taiKink­ku-peko­ni pasta(L)8€
Savuporokiusaus(L,G)
Makkarakeitto(L,G)7€
Tiis­taiBroi­le­ri sweer chili,riisi(L,G)nuudeli(L)8€
Savuporokiusaus(L,G)
Kasvissosekeitto(L,G)7€
Kes­ki­viik­koLihapullat,perunat(L,G)8€
Savuporokiusaus(L,G)
Pinaattikeitto(L,G)7€
Tors­taiSavulohikiusaus(L,G)8€
Hernekeitto(L,G)
Pannari(L)7€
Per­jan­taiPorsaankyljys(L,G)8€
Purjo-perunasosekeitto(L,G)7€

Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan

 

Tur­ku Ener­gia / TSE

Maa­nan­taiSit­ruu­na­broi­le­ria ja rii­si ( L ) 8,80€
Kuk­ka­kaa­li­gra­tii­ni ( L ) 8,80€
Tiis­taiNau­dan­li­ha­pa­ta ja rii­si ( L, G ) 8,80€
Nak­ki­keit­to ( L, G ) 6,80€
Banaa­ni-mus­ta­he­ruk­ka­rah­ka
Kes­ki­viik­koIta­lian­pa­ta ( L ) 8,80€
Uuni­ka­laa ja kei­te­tyt peru­nat( L ;G ) 8,80€
Pul­la
Tors­taiLind­strö­min­pih­vi, viher­pip­pu­ri­kas­ti­ke ja muusi ( L ) 8,80
Vuo­hen­juus­to-bataat­ti­pais­tos ( L, G ) 8,80€
Her­ne­keit­to ja pan­na­ri 6,80€
Per­jan­taiBroi­le­rin­lei­ke, bear­nai­se­kas­ti­ke ja paho­lai­sen­hil­lo ( L ) 8,80€
Par­sa­keit­to ( L, G ) 6,80€
Pul­la

HYVÄÄ RUOKAHALUA!

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiUuni­pe­ru­na kink­ku­täyt­teel­lä (L,G)
Feta-pinaat­ti­pas­ta­vuo­ka (L)
Savu­po­ro­keit­to (L,G)
Tiis­taiKar­ja­lan­pais­ti (M,G) ja muusi (L,G)
Par­sa­ri­sot­to (L,G)
Chi­li-bataat­ti­keit­to (L,G)
Kes­ki­viik­koLohi­pih­vit, tar­tar­ma­jo­nee­si ja til­li-ker­ma­pe­ru­nat (L,G)
Cho­rizo­pa­ta ja pas­ta (L)
Sie­ni­keit­to (L,G)
Tors­taiBroi­le­ria tomaat­ti-vuo­hen­juus­to­kas­tik­keel­la ja rii­si (G)
Spa­get­ti ja jau­he­li­ha­kas­ti­ke (L)
Her­ne­keit­to (M,G) ja Pan­na­ri (L)
Per­jan­taiKaa­li­kää­ry­leet, ker­ma­kas­ti­ke ja muusi (L,G)
Kam­pe­laa sit­ruu­na­kas­tik­kees­sa (L,G)
Borch­keit­to (M,G)
Lou­nas­pöy­tä 9,50€
Keit­to­lou­nas 7,50€
Salaat­ti­pöy­tä erik­seen 7,50€
Keitto+Lounaspöytä 10,00€
Lou­nas sisäl­tää mai­don, koti­kal­jan, lei­vän, salaa­tin, kah­vin ja jäl­ki­ruo­ka­bul­lan. Lou­nas klo 10.30–13.30.