Lou­nas­lis­ta

Val­mis­tam­me kotiruokaa.

 

Bul­le­rii­nan lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11.00–13.00

Tele­ka­dul­la lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30

 

Vko 21 (23.5.–27.5.2022)

Rus­ko

Maa­nan­taiKaa­li­pa­ta var­hais­kaa­lis­ta (M,G) 8,50€
Vii­kon salaat­ti: Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,50€
Tiis­taiBroi­le­ria sweetc­hi­li-ker­ma­kas­tik­keel­la ja rii­si (L,G) 8,50€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,50€
Kes­ki­viik­koLiha­pul­lat, pip­pu­ri­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 8,50€
Vii­kon salaat­ti: Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,50€
Tors­taiHela­tors­tai, olem­me suljettu!
Per­jan­taiPala­pais­ti ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 8,50€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,50€
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Lie­to

Maa­nan­tai Kaa­li­pa­ta var­hais­kaa­lis­ta (M,G) 8,80€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,80€
Tiis­taiBroi­le­ria sweetc­hi­li-ker­ma­kas­tik­keel­la ja rii­si (L,G) 8,80€
Sis­kon­mak­ka­ra­keit­to (L,G) 7,70€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,80€
Kes­ki­viik­ko
Peru­na-pur­jo­keit­to (L,G) 7,70€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,80€
Tors­taiHela­tors­tai, olem­me suljettu! 
Per­jan­taiPala­pais­ti ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 8,80€
Kat­ka­ra­pu­keit­to (L,G) 7,70€
Vii­kon salaatti:
Broi­ler­sa­laat­ti (L,G) 8,80€

Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 11–13!

 

Tele­ka­tu

Maa­nan­taiKaa­li­pa­ta var­hais­kaa­lis­ta (M,G) 10,00€
Ton­ni­ka­la­pas­ta (L) 10,00€
Savu­po­ro­keit­to (L,G) 8,00€
Tiis­taiBroi­le­ria sweetc­hi­li-ker­ma­kas­tik­keel­la ja rii­si (L,G) 10,00€
Kink­ku­kiusaus (L,G) 10,00€
Sis­kon­mak­ka­ra­keit­to (L,G) 8,00€Kes­ki­viik­koLiha­pul­lat, pip­pu­ri­kas­ti­ke ja muusi (L,G) 10,00€
Rata­to­uil­le mozza­rel­lal­la (G) 10,00€
Peru­na-pur­jo­keit­to (L,G) 8,00€
Tors­taiHela­tors­tai, olem­me suljettu!
Per­jan­taiPala­pais­ti ja ker­ma­pe­ru­nat (L,G) 10,00€
Muna­kas­rul­la jau­he­li­ha­täyt­teel­lä (L,G) 10,00€
Kat­ka­ra­pu­keit­to (L,G) 8,00€
Lou­nas tar­joil­laan arki­sin klo 10.30–13.30!